Bedrijfsplan.nl

In samenwerking met het UWV biedt Bedrijfsplan.nl mensen met een uitkering de gelegenheid om gratis een bedrijfsplan op te stellen dat volledig voldoet aan de eisen van het UWV.

Mensen met een arbeidshandicap of uitkering (Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong– of WIA-uitkering) die weer willen deelnemen aan het arbeidsproces kunnen in samenwerking met het UWV een eigen bedrijf starten.

Het UWV kan veel ondersteuning (geld, advies en hulpmiddelen) bieden aan gemotiveerde startende ondernemers. Een belangrijke voorwaarde is dat er een goed opgezet bedrijfsplan aanwezig is.
Een bedrijfsplan wordt ook wel "ondernemingsplan" genoemd.

UWV

Niet iedereen komt in aanmerking om door het UWV geholpen te worden om een eigen bedrijf te starten. Op www.uwv.nl kunt u lezen wie wel en wie niet in aanmerking komt. Los van de regels, bepaalt het UWV uiteindelijk of u kunt deelnemen aan het programma. Het UWV kijkt namelijk ook naar o.a. de motivatie het idee en doorzettingsvermogen van de startende ondernemer. In een goed opgesteld bedrijfsplan zullen deze aspecten duidelijk naar voren moeten komen.
Door op professionele manier uw startersplannen goed weer te geven in een bedrijfsplan zal het UWV sneller meewerken aan uw bedrijfsplannen. Het feit dat u al professionele hulp heeft opgezocht zal voor het UWV al een teken van goed ondernemersschap zijn!

Aanvraagformulier

Als u onderstaand formulier invult, zal er telefonisch contact met u opgenomen worden om kort de mogelijkheden te bespreken.

Na het eerste contact met u, neemt Bedrijfsplan.nl zelf contact op met het UWV om ervoor te zorgen dat de hulp van Bedrijfsplan.nl aan u, ook bekend is bij uw UWV-contactpersoon.

Na contact gehad te hebben met uw contactpersoon bij het UWV, zullen wij het begeleidingsprogramma opstarten om u gratis te helpen bij het uitwerken van uw bedrijfsideeën in een gedegen bedrijfsplan.

Stappenplan:

  1. U vult het aanvraagformulier in.
  2. Wij analyseren uw binnenkomende aanvraag.
  3. Wij nemen binnen een werkdag telefonisch contact met u.
  4. Wij nemen contact op met het UWV.
  5. Het begeleidingsprogramma wordt opgestart

Aanvraagformulier

Bedrijfsvideo

Solvid Ondernemen


Solvid Ondernemen is een re-integratiebureau met als specialisme ondernemerschap.